ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว”


Cinque Terre

ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams หลักสูตร “กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว” ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าระบการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ส่งเสริมการตระหนักรู้ และเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว มีผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้กว่า 900 คน
เขียนข่าวโดย : หอมนวล ศรีริ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 14 ภาพ)