ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์คอนเทนต์ทางการตลาดออนไลน์ (Brand & Content Marketing)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์คอนเทนต์ทางการตลาดออนไลน์ (Brand & Content Marketing)


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์คอนเทนต์ทางการตลาดออนไลน์ (Brand & Content Marketing)

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อารยา อริยา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ บรรยายเรื่องหลักของ Digital Content Maketing ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ อาจาร์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ บรรยายเรื่องแบรนด์ในยุคดิจิทัล การสร้าง Brand Positioning และช่องทางการสื่อสาร Brand ในสื่อดิจิทัล อ.ดร.บัณฑิต บุษบา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ บรรยายเรื่องการสร้างสรรค์ Brand IDEA และการสร้าง Storytelling of Brand การสร้างแบรนด์ด้วย Fanpage เว็บไซต์ให้ดูน่าเชื่อถือ และการสร้าง Tagling เพื่อระบุคุณลักษณะของ Brand มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 118 คน


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 17 ภาพ)