ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรการสืบค้นสารสนเทศและการอ้างอิงในงานวิจัย" รุ่น 1-2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรการสืบค้นสารสนเทศและการอ้างอิงในงานวิจัย" รุ่น 1-2


Cinque Terre

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรการสืบค้นสารสนเทศและการอ้างอิงในงานวิจัย" รุ่น 1-2 ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัดช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายปรีชา วรรณเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวทิพย์สุดา แสนโส ตำแหน่งบรรณารักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการบรรยายและปฏิบัติผ่านออนไลน์ เป็นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมออนไลน์ ประมาณ 30 กว่าคน โดยได้มี อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงานด้วย และหลังจากอบรมเสร็จสิ้นทั้ง 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 16 ภาพ)