ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานร่วมกัน (Google Apps for Work)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานร่วมกัน (Google Apps for Work)


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานร่วมกัน (Google Apps for Work) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบุคคลทั่วไป สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย Google ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในการใช้งานออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากนายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ Google-Apps-for-Work เพื่อการบริหารงาน การลงชื่อเข้าสู่ระบบ G Suite for Education LPRU การใช้งาน Gmail , Google Drive การสร้าง Short URL , QR Code เพื่อนำไปใช้ในงานบริหารงาน การใช้งาน Google Form การสร้างฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์ การสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์ และการใช้งาน google data studio เพื่อแสดงรายงาน มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 11 ภาพ)