ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564


Cinque Terre

วันที่ 9-10 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 โดย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ,อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมในการประชุม และในวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิรินิชคุณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ ในการประชุมได้จัดแบบเว้นระยะห่างการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 21 ภาพ)