ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการ แบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการ แบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams


Cinque Terre

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการ แบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams โดย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ,ผศ.นราธิป วงษ์ปัน ,อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงาน ได้เข้าร่วมประชุมร่วมออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 13 ภาพ)