ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับดูแลการประเมินการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย (Ranking Web University)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับดูแลการประเมินการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย (Ranking Web University)


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับดูแลการประเมินการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย (Ranking Web University) โดย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย ร่วมกับ ผศ.ดร.วศิน์วิโรจน์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน และอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 6 ภาพ)