สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 ธันวาคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560   บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

ทางโรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดระบบห้องสมุด  บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ จึงได้ให้คำแนะนำแก่บุคลากรของโรงเรียนในการดำเนินงานจัดระบบห้องสมุด  การส่งเสริมการอ่านแก่คุณครูและนักเรียน  และปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ 


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 10 ภาพ)