สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 มกราคม 2561
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Cinque Terre

วันที่ 5 มกราคม 2561 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ชั้น 9 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ทั้งนี้ ท่านรองอธิการบดีได้ให้พรปีใหม่แก่บุคลากร


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 1 ภาพ)