สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักฯประจำปี 2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักฯประจำปี 2561

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักฯประจำปี 2561 และได้มอบขอที่ระลึกเนื่องในโอกาศสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการประจำสำนักฯ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องอาหาร ครัวรันเวย์ จังหวัดลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 13 ภาพ)