สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 มกราคม 2561
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Cinque Terre

วันที่ 11 มกราคม 2561บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสลุงเงิน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการได้ให้พรปีใหม่แก่บุคลากร

 


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 4 ภาพ)