สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 มกราคม 2561
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Cinque Terre

วันที่ 11 มกราคม 2561บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2561 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสลุงเงิน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการได้ให้พรปีใหม่แก่บุคลากร

 


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 4 ภาพ)