สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The Office of Academic Resource Information and Technology : Lampang Rajabhat University

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 พฤศจิกายน 2560
ขอเรียนเชิญ อาจารย์, นักศึกษา ร่วมงานคัดเลือกหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยมีสำนักพิมพ์จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ 

ขอเรียนเชิญ อาจารย์, นักศึกษา ร่วมงานคัดเลือกหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยมีสำนักพิมพ์จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ 

ขอเรียนเชิญ อาจารย์, นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ ร่วมงานคัดเลือกหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยมีสำนักพิมพ์จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ  สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ออกร้านจำหน่ายหนังสือ
วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ  (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 0 ไฟล์)