ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 สิงหาคม 2563
รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือ งบประมาณ 2563

รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือ งบประมาณ 2563

จากการคัดเลือกหนังสือภายในงานคัดเลือกหนังสือ 2563 ศูนย์วิทยบริการได้พิจารณาและเสนอให้จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อที่แนบ รายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อที่ได้ทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หนังสือทั้งหมดอยู่ในกระบวนการ วิเคราะห์และจัดเตรียมตัวเล่ม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.lib.lpru.ac.th/news05.php


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 0 ไฟล์)