ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 สิงหาคม 2563
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ จำหน่ายหนังสือเก่าด้วยวิธีการประมูล

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ จำหน่ายหนังสือเก่าด้วยวิธีการประมูล

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประส่งค์จะจำหน่ายหนังสือเก่า ด้วยวิธีการประมูลให้กับบุคคลภายนอกดังนี้
หนังสือเก่า จำนวน 2,183 เล่ม โดยมีราคาชั้นต่ำกิโลละ 0.50 บาท
กำหนดการประมูลวันที่ 11 กันยายน 2563 ณบริเวิณชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยจะเปิดให้ชมสภาพตั้งแต่เวลา 09.45 น. เริ่มประมูลเวลา 10.00 - 10.30 และแจ้งผลผู้ชนะการประมูลเวลา 11.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิทยบริการ โทรศัพท์ 09-79234746


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)