ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ตุลาคม 2563
คู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

คู่มือการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) แล้ววันนี้ สามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, สมาร์ทโฟนระบบ ios & android ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : นักศึกษา, อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้อีเมล์ @live.lpru.ac.th ในการเข้าสู่ระบบ

1. นักศึกษาให้ใส่ "รหัสนักศึกษาตามด้วย@live.lpru.ac.th" รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด ตัวอย่าง เช่น

- อีเมล์ : 63123080905@live.lpru.ac.th    รหัสผ่านมีจำนวน 6 ตัวอักษร : 010126 *****(เข้าสู่ระบบใช้งานได้แล้ววันนี้)*****

2. อาจารย์ และบุคลากรให้ใส่ "ชื่อผู้ใช้งานอินเทอร์ของมหาวิทยาลัยตามด้วย@live.lpru.ac.th" รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด ตัวอย่าง เช่น

- อีเมล์ : preecha.k@live.lpru.ac.th    รหัสผ่านมีจำนวน 6 ตัวอักษร : 010126 *****(อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน)*****

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

- โทร. 054-237399 ต่อ 8004 

- โทร. 089-7002235

- facebook : https://www.facebook.com/librarylpru/

- Line id : 0897002235

- ผู้ดูแลระบบ โทร. 0882601297 (ปรีชา)


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 2 ไฟล์)