ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อสืบค้นหนังสือบนสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้..!

iOS Android คู่มือ for App คู่มือ for web

EBSCO Discovery Service : EDS
คือตัวกลางในการสืบค้นแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่มีความหลากหลาย EDS ช่วยสืบค้นเนื้อหาจากฐานข้อมูลฉบับเต็ม, ฐานข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง, แคตตาล็อกห้องสมุด และคอลเล็กชั่นดิจิทัลในท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยแพลตฟอร์มการค้นหาที่ได้รับการทำดัชนีไว้ล่วงหน้าแบบครบถ้วน ทำให้การตอบสนองต่อการสืบค้นของผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google Search เป็นการสืบค้นเพียงครั้งเดียว จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเนื้อหาและเทคโนโลยีของ EBSCO Discovery Service (EDS) นั้น ทำให้คุณเข้าถึงคอลเล็กชั่นของห้องสมุดที่ได้ผลการสืบค้นแม่นยำและมีลำดับความเกี่ยวข้องมากที่สุด

EBSCO Thailand Blog เรื่องที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อหนังสือจัดซื้อจากการคัดเลือกหนังสือภายในโครงการส่งเสริมบริการเชิงลุก ปีงบประมาณ 2565 02/05/2565

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๕ 02/03/2565

ฐานข้อมูลออนไลน์ บอกรับประจำปีงบประมาณ 2565 20/01/2565

การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 28/10/2564

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 28/10/2564

ขอเชิญเสนอรายชื่อหนังสือและวารสาร เข้าศูนย์วิทยบริการ ประจำงบประมาณ 2566 18/10/2564

บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและศูนย์บริการ ในจังหวัดลำปาง รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 03/10/2564

การจำหน่ายด้วยวิธีการประมูล "วัสดุสิ่งพิมพ์" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14/09/2564

กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอุดมศึกษารายสัปดาห์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๓ 23/07/2564

รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือและงานห้องสมุดสัญจร งบประมาณ 2564 22/07/2564

กิจกรรมสำนัก


สวท.ลงสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า อ.เมือง จ.ลำปาง

สวท.ร่วมฝึกอบรมการทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) สำหรับนำไปใช้งานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิจัย จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สวท.ร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมความรู้ KM ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์วิทยบริการฯ (หอสมุดกลาง) จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่

สวท.รับรางวัล GALE TOP USER AWARD WINNING ประจำปี 2565 ลำดับที่ 9

ข่าวเทคโนโลยี


Apple เตรียมจะเปิดตัวเทคโนโลยี Mixed-Reality ในปี 2023

YouTube เปิดฟีเจอร์ Live Q&A อยากถามก็ตอบแบบง่ายๆ ระหว่างถ่ายทอดสด

สหรัฐฯ – อียู เตรียมออกแผนร่วมด้านปัญญาประดิษฐ์

เวอร์ทีฟเผยอัตราการใช้พลังงานและประสิทธิภาพพุ่งทะลุขีดจำกัดในอุตสาหกรรมดาต้า

Twitter ปลดพนักงานเพิ่มอีก 5,000 คน ส่วนใหญ่เป็นคนดูแลตรวจสอบเนื้อหา

หากคุณใช้ iPhone 13 Pro Max โปรดระวังจอเสียไม่รู้ตัว

เปิดตัว vivo V2 ISP รุ่นใหม่ที่ทำงานเร็วขึ้น รองรับแสงน้อยได้ดีมากขึ้น

นักวิจัยเผย Worok ปฏิบัติการแฮกที่แฝงข้อมูลสร้างมัลแวร์ไว้ในไฟล์ PNGสารสนเทศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง /ประกาศสำนักวิทยบริการฯ

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานสำนักวิทยบริการฯ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ แนวปฏิบัติการจัดทำหลักฐาน เอกสาร ใบประกอบ การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563 หลักเกณฑ์ วิธีการใช้ประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน และการใช้จ่ายเงินกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศภาระหน้าที่ของรองผู้อำนวยการ ประกาศภาระหน้าที่ของบุคลากรสำนักงาน ประกาศภาระหน้าที่ของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศภาระหน้าที่ของบุคลากรศูนย์วิทยบริการ แนวปฏิบัติสำหรับการจัดสอบวัดผลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน (Exit - Exam) พ.ศ.2563 ระเบียบว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน ระเบียบว่าด้วยห้องบริการศูนย์วิทยบริการ อัตราค่าใช้บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการต่างๆ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563 การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563 กำหนดเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ.2563 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๕ การยืมคืนวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงานออนไลน์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากร (ภูวิช กันทะยศ) การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากร (กานต์สินี ไชยวัง)

แบบฟอร์ม ISO สำหรับผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการฯ


เบอร์โทรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักงานผู้อำนวยการ 6000 ต่อ 101 (พี่แมว) และต่อ 104 (พี่วาริน)
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 6000 ต่อ 103 (พี่เมย์)
งานวิศวกรรมเครือข่าย ชั้น 2 6000 ต่อ 200 (พี่กุ้ง) และ (พี่มิก)
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 6000 ต่อ 300 (พี่เจ /พี่อิง)
งานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น 5 6000 ต่อ 506 (พี่โจ Webmaster) และต่อ 507 (พี่เคน งานกราฟิก)
งานจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ 6000 ต่อ 201 (พี่แอน โปรแกรมเมอร์) / ต่อ 510 (พี่วิทย์ โปรแกรมเมอร์)

เบอร์โทรภายในศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 8004
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8023
งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 8029
งานส่งเสริมและพัฒนาการบริการ 8003
งานสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล 8026

ลิงค์หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University 南邦皇家大学 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง