ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อสืบค้นหนังสือบนสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้..!

iOS Android คู่มือ for App คู่มือ for web

EBSCO Discovery Service : EDS
คือตัวกลางในการสืบค้นแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่มีความหลากหลาย EDS ช่วยสืบค้นเนื้อหาจากฐานข้อมูลฉบับเต็ม, ฐานข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง, แคตตาล็อกห้องสมุด และคอลเล็กชั่นดิจิทัลในท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยแพลตฟอร์มการค้นหาที่ได้รับการทำดัชนีไว้ล่วงหน้าแบบครบถ้วน ทำให้การตอบสนองต่อการสืบค้นของผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google Search เป็นการสืบค้นเพียงครั้งเดียว จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเนื้อหาและเทคโนโลยีของ EBSCO Discovery Service (EDS) นั้น ทำให้คุณเข้าถึงคอลเล็กชั่นของห้องสมุดที่ได้ผลการสืบค้นแม่นยำและมีลำดับความเกี่ยวข้องมากที่สุด

EBSCO Thailand Blog เรื่องที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์


02/05/2565 รายชื่อหนังสือจัดซื้อจากการคัดเลือกหนังสือภายในโครงการส่งเสริมบริการเชิงลุก ปีงบประมาณ 2565

02/03/2565 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๕

20/01/2565 ฐานข้อมูลออนไลน์ บอกรับประจำปีงบประมาณ 2565

28/10/2564 การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

28/10/2564 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

18/10/2564 ขอเชิญเสนอรายชื่อหนังสือและวารสาร เข้าศูนย์วิทยบริการ ประจำงบประมาณ 2565

03/10/2564 บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและศูนย์บริการ ในจังหวัดลำปาง รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

14/09/2564 การจำหน่ายด้วยวิธีการประมูล "วัสดุสิ่งพิมพ์" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

23/07/2564 กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอุดมศึกษารายสัปดาห์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๓

22/07/2564 รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือและงานห้องสมุดสัญจร งบประมาณ 2564

กิจกรรมสำนัก


สวท. มร.ลป. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัดพิธีทำบุญ พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัวแก่บุคลากรประจำปี 2565 เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565

ศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.

สวท.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น กศน.ตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

สวท.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร walk rally การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 19 มี.ค.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สวท.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จิตอาสาในการจัดอาหารดูแลนักศึกษาที่กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ข่าวเทคโนโลยี


ลือ Samsung Galaxy Z Flip4 และ Z Fold4 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 10 สิงหาคม นี้

‘กูเกิล’ เปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยเตรียมพร้อมสัมภาษณ์งาน

วิเคราะห์: การปฏิรูปโซเชียลมีเดียจะช่วยประชาธิปไตยสหรัฐฯหรือไม่?

ชมภาพ Meta Smartwatch นาฬิกาสุดฉลาดที่สุดท้ายถูกต้นสังกัดทำแท้งไม่ได้ไปต่อ

เปิดตัว Huawei FreeBuds 5i ปรับปรุงระบบ ANC ให้ดีขึ้น แบตฯ ทนมากขึ้น

การทดสอบไปได้สวย! Ethereum เล็งเปลี่ยนเป็น Proof-of-Stake ปลายปีนี้

Apple จะเริ่มผลิตชิป M2 Pro ระดับ 3 นาโนเมตร เต็มกำลังในปลายปีนี้

Gogolook ปั้น Whoscall แพลตฟอร์มต่อต้านการฉ้อโกงแห่งแรกในประเทศไทยสารสนเทศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง /ประกาศสำนักวิทยบริการฯ

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำนักวิทยบริการฯ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานสำนักวิทยบริการฯ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ แนวปฏิบัติการจัดทำหลักฐาน เอกสาร ใบประกอบ การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563 หลักเกณฑ์ วิธีการใช้ประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน และการใช้จ่ายเงินกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศภาระหน้าที่ของรองผู้อำนวยการ ประกาศภาระหน้าที่ของบุคลากรสำนักงาน ประกาศภาระหน้าที่ของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศภาระหน้าที่ของบุคลากรศูนย์วิทยบริการ ประกาศหลักเกณฑ์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศสำนัก ฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนพัฒนาบทเรียนออนไลน์ พ.ศ.2563 แนวปฏิบัติสำหรับการจัดสอบวัดผลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน (Exit - Exam) พ.ศ.2563 ระเบียบว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน ระเบียบว่าด้วยห้องบริการศูนย์วิทยบริการ อัตราค่าใช้บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการต่างๆ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563 การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563 กำหนดเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ.2563 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๕ การยืมคืนวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงานออนไลน์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์ม ISO สำหรับผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการฯ

เบอร์โทรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักงานผู้อำนวยการ 6000 ต่อ 101 (พี่แมว) และต่อ 104 (พี่วาริน)
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 6000 ต่อ 103 (พี่เมย์)
งานวิศวกรรมเครือข่าย ชั้น 2 6000 ต่อ 200 (พี่กุ้ง) และ (พี่มิก)
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 6000 ต่อ 300 (พี่เจ /พี่อิง)
งานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น 5 6000 ต่อ 506 (พี่โจ Webmaster) และต่อ 507 (พี่เคน งานกราฟิก)
งานจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ 6000 ต่อ 201 (พี่แอน โปรแกรมเมอร์) / ต่อ 510 (พี่วิทย์ โปรแกรมเมอร์)

เบอร์โทรภายในศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 8004
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8023
งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 8029
งานส่งเสริมและพัฒนาการบริการ 8003
งานสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล 8026

ลิงค์หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University 南邦皇家大学 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง