สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อ่านหนังสืออนไลน์


ระบบ e-Library อ่านหนังสือออนไลน์

ผู้ใช้สมารถสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนหลังจากสมัครเสร็จ โดยระบบจะส่ง URL การยืนยันตัวตนไปให้ใน e-Mail ที่ใช้ในการสมัคร (เป็น e-Mail ที่ใช้ได้จริง และเป็นบัญชี e-Mail ของ @Yohoo.com บุคลากรภายในใช้ e-Mail ของมหาวิทยาลัยได้ @lpru.ac.th) สมัครสมาชิกครั้งเดียวสามารถเข้าใช้ได้ทั้ง Browser และ Application

สมัครที่เว็บไซต์

**สมัครสมาชิกได้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น สมัครเสร็จอ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่

e-Book App ที่เปิดให้บริการอ่านหนังสือออนไลน์ด้วยแอพลิเคชัน 2ebook Library สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android

ข่าวสารออนไลน์