ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปี 2565

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปี 2565


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมประชุมบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้แนะนำแนวทางการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ภายใต้สำนักวิทยบริการฯ โดยได้แบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มงานบริหาร 2.กลุ่มงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 3.กลุ่มงานศูนย์วิทยบริการ จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงแต่ละส่วนงาน และจัดส่งเอกสารกลับมายังงานบริหาร


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 12 ภาพ)