ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 ปี 2565

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 ปี 2565


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2564 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดการความรู้ KM โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดงาน ครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เป็นผู้แนะแนวทางในประเด็นเรื่องของปัญหา อุปสรรค ของการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยบุคลากรแบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มงานบริหาร (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป) 2.กลุ่มงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 3. กลุ่มงานศูนย์วิทยบริการ (ตำแหน่งบรรณารักษ์) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนปัญหาอุปสรรคของแต่ละคนออกมา และสรุปเขียนรวม สรุปผลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ณ ชั้น 1 ห้องไอทีชอปปิ้งมอลล์ ศูนย์คอมพิวเตอร์


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)