ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2565

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปี 2565


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี สำนักวิทยบริการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเเมศ รองผู้อำนวยการสำนัก ได้เป็นผู้นำในการจัดการประชุม โดยให้แบ่งบุคลากรสำนักออกเป็น 4 กลุ่ม และได้แสดงความคิดเห็นเรื่องของโครงการในปีงบประมาณ 2565 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ด้านต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องไอทีช็อปปิ้งมอล์ ศูนย์คอมพิวเตอร์


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 10 ภาพ)