ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จิตอาสาในการจัดอาหารดูแลนักศึกษาที่กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

สวท.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จิตอาสาในการจัดอาหารดูแลนักศึกษาที่กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นำทีมโดย น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ตัวแทนของผู้บริหารร่วมกับบุคลกร จิตอาสาในการจัดอาหารดูแลนักศึกษาที่กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 3 มื้อ เช้า-กลางวัน-เย็น สำหรับนักศึกษา ที่พักหอภายในมหาวิทยาลัย


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 15 ภาพ)