ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


Cinque Terre

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นว้าให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ2565  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 โดยมีบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ นำโดย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน และอาจารย์สุธิดา พลชำนิ และทีมงานจากคณะครุครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 33 ภาพ)