ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยดำเนินการช่วยจัดและการให้คำแนะนำการจัดการห้องสมุดแก่ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ให้สามารถจัดการตามระบบห้องสมุดได้ ณ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2 บ้านแม่ละงอง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ นำโดย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน และอาจารย์สุธิดา พลชำนิ และทีมงานจากคณะครุครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 24 ภาพ)