ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 มิถุนายน 2564
ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศ เรื่อง การให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบออนไลน์ และงดการเข้าใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น
               ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดลำปาง ไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา ๒๑ วัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดเปิดภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอยกเลิกประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบออนไลน์ และงดการเข้าใช้บริการ และเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

Games slot online pragmatic play di Indonesia sangat terkenal dan mnejadi bintang untuk beberapa pencinta taruhan mesin slots. Beberapa ratus games terbaik disiapkan oleh provider pragmatic play Indoneia. Anda dapat bermain tipe games populer yang ada di pragmatic play seperti Sweet Bonanza, Aztec Gems, Joker Jewels, Wild West Gold, dan yang lain.

 


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)