ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 กรกฎาคม 2564
รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือและงานห้องสมุดสัญจร งบประมาณ 2564

รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือและงานห้องสมุดสัญจร งบประมาณ 2564

จากการคัดเลือกหนังสือภายในงานคัดเลือกหนังสือและงานห้องสมุดสัญจร ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยบริการได้พิจารณาและเสนอให้จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อที่แนบ รายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อที่ได้ทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.lib.lpru.ac.th/news06.php

 

Judi slot online terbaik dan terpercaya paling gacor 2022, Anda dapat memainkan judi slot online disitus kami siapslot. Banyak jackpot dari situs judi slot online siapslot.


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 0 ไฟล์)