ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ตุลาคม 2564
บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและศูนย์บริการ ในจังหวัดลำปาง รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและศูนย์บริการ ในจังหวัดลำปาง รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและศูนย์บริการ ในจังหวัดลำปาง ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ ฟอร์ด เจริญยนตรการ ลำปาง มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ในสายงานที่ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพ และ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สามารถข้ารับพิจารณาทำงานต่อไปในอนาคต ตามสาขาสายงาน ดังนี้
1. การตลาด จำนวน 1 อัตรา
2. Customer Service จำนวน 1 อัตรา
3. Management Trainee จำนวน 1 อัตรา
ในการนี้ทางสถานศึกษา มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ขอให้นักศึกษานำส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ เพื่อพิจาณา ในช่องทางอีเมลล์ หรือนำส่งที่โชว์รูม ฟอร์ด เจริญยนตรการ ลำปาง และในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณภูมิจิรนันท์ สิริธนากร 086 383 4227 หรือ 054 325 999
E-mail 33600marketing@gmail.com บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่ นักศึกษา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

Permainan game slot online saat ini menjadi primadona dikalangan pemain judi online karena memiliki peluang kemenangan yang tinggi hanya dengan modal kecil saja. Tetapi, anda harus mengetahui 11 situs judi slot online paling gacor gampang maxwin di tahun 2022 ini dengan rekomendasi dari SIAPSLOT yang paling cocok dimainkan :


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 1 ไฟล์)