ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 ตุลาคม 2564
การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Announcement of Lampang Rajabhat University regarding the preparation of an agreement to evaluate government performance and the evaluation of civil service performance in higher education institutions or university employees affiliated with Lampang Rajabhat University.

 

daftar judi poker online terbaik saat ini, poker online paling terpercaya dan terbaik 2022 bisa anda mainkan di situs kami.


เอกสารเผยแพร่ (ทั้งหมด 0 ไฟล์)